מכרז ים/243/2018 באר גנים

שם המכרז:
מכרז ים/243/2018 באר גנים

פרטי המכרז:
סך 3 מגרשים למסחר ו/או משרדים

תכנים נוספים