קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז ים/243/2018 באר גנים

מכרז ים/243/2018 באר גנים

שם המכרז:
מכרז ים/243/2018 באר גנים

פרטי המכרז:
סך 3 מגרשים למסחר ו/או משרדים

מכרזים נוספים