קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז חי/ 93/2018 בסמת טבעון

מכרז חי/ 93/2018 בסמת טבעון

שם המכרז:
מכרז חי/ 93/2018 בסמת טבעון

פרטי המכרז:
סך 13 מגרשים לבניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך

מכרזים נוספים