מכרז חי/ 81/2018 פרדיס

שם המכרז:
מכרז חי/ 81/2018 פרדיס

פרטי המכרז:
סך 2 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים