קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז חי/ 81/2018 פרדיס

מכרז חי/ 81/2018 פרדיס

שם המכרז:
מכרז חי/ 81/2018 פרדיס

פרטי המכרז:
סך 2 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים