מכרז חי/485/2018 קרית ים, לכיש

שם המכרז:
מכרז חי/485/2018 קרית ים, לכיש

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים