מכרז חי/478/2018 נשר

שם המכרז:
מכרז חי/478/2018 נשר

פרטי המכרז:
סך 5 מגרשים למסחר ו/או משרדים

תכנים נוספים