מכרז חי/462/2018 זכרון יעקב, פארק היין

שם המכרז:
מכרז חי/462/2018 זכרון יעקב, פארק היין

פרטי המכרז:
סך 4 מגרשים למסחר ו/או משרדים

תכנים נוספים