מכרז חי/441/2018 קרית מוצקין, כורדני

שם המכרז:
מכרז חי/441/2018 קרית מוצקין, כורדני

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים