מכרז חי/410/2018 קרית טבעון

שם המכרז:
מכרז חי/410/2018 קרית טבעון

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים למסחר ו/או משרדים

תכנים נוספים