מכרז חי/391/2018 מיסר

שם המכרז:
מכרז חי/391/2018 מיסר

פרטי המכרז:
סך 15 מגרשים לבניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך

תכנים נוספים