מכרז חי/363/2018 חיפה

שם המכרז:
מכרז חי/363/2018 חיפה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לתעשיה

תכנים נוספים