מכרז חי/356/2017 קרית ביאליק

שם המכרז:
מכרז חי/356/2017 קרית ביאליק

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים