מכרז חי/347/2018 גת במשולש

שם המכרז:
מכרז חי/347/2018 גת במשולש

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים למסחר ו/או משרדים

תכנים נוספים