קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז חי/347/2018 גת במשולש

מכרז חי/347/2018 גת במשולש

שם המכרז:
מכרז חי/347/2018 גת במשולש

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים למסחר ו/או משרדים

מכרזים נוספים