קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז חי/337/2018 חיפה, מבואות דרומיים

מכרז חי/337/2018 חיפה, מבואות דרומיים

שם המכרז:
מכרז חי/337/2018 חיפה, מבואות דרומיים

פרטי המכרז:
סך 4 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים