מכרז חי/337/2018 חיפה, מבואות דרומיים

שם המכרז:
מכרז חי/337/2018 חיפה, מבואות דרומיים

פרטי המכרז:
סך 4 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים