קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז חי/337/2017 קרית טבעון, צל אורנים

מכרז חי/337/2017 קרית טבעון, צל אורנים

שם המכרז:
מכרז חי/337/2017 קרית טבעון, צל אורנים

פרטי המכרז:
סך 3 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים