מכרז חי/337/2017 קרית טבעון, צל אורנים

שם המכרז:
מכרז חי/337/2017 קרית טבעון, צל אורנים

פרטי המכרז:
סך 3 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים