מכרז חי/329/2018 חדרה, הפארק

שם המכרז:
מכרז חי/329/2018 חדרה, הפארק

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך

תכנים נוספים