מכרז חי/283/2018 גסר א זרקא

מכרז חי/283/2018 גסר א זרקא

שם המכרז:
מכרז חי/283/2018 גסר א זרקא

פרטי המכרז:
סך 2 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים