ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז חי/273/2018 חיפה, חלקות 13-17

מכרז חי/273/2018 חיפה, חלקות 13-17

שם המכרז:
מכרז חי/273/2018 חיפה, חלקות 13-17

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לתעשיה

מכרזים נוספים