קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז חי/211/2018 חיפה, עין דור – פינוי בינוי

מכרז חי/211/2018 חיפה, עין דור – פינוי בינוי

שם המכרז:
מכרז חי/211/2018 חיפה, עין דור – פינוי בינוי

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים