מכרז חי/164/2018 אור עקיבא

שם המכרז:
מכרז חי/164/2018 אור עקיבא

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לתעשיה

תכנים נוספים