קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז חי/101/2018 פרדיס

מכרז חי/101/2018 פרדיס

שם המכרז:
מכרז חי/101/2018 פרדיס

פרטי המכרז:
סך 23 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים