מכרז חי/101/2018 פרדיס

שם המכרז:
מכרז חי/101/2018 פרדיס

פרטי המכרז:
סך 23 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים