קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז בש/443/2018 באר שבע, שכ' האצבעות רמות

מכרז בש/443/2018 באר שבע, שכ' האצבעות רמות

שם המכרז:
מכרז בש/443/2018 באר שבע, שכ' האצבעות רמות

פרטי המכרז:
סך 14 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים