מכרז בש/443/2018 באר שבע, שכ' האצבעות רמות

שם המכרז:
מכרז בש/443/2018 באר שבע, שכ' האצבעות רמות

פרטי המכרז:
סך 14 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים