מכרז בש/422/2018 ירוחם, האופק

שם המכרז:
מכרז בש/422/2018 ירוחם, האופק

פרטי המכרז:
סך 3 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים