מכרז בש/405/2018 באר שבע, הפארק

שם המכרז:
מכרז בש/405/2018 באר שבע, הפארק

פרטי המכרז:
סך 3 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים