מכרז בש/402/2018 באר שבע, הפארק

שם המכרז:
מכרז בש/402/2018 באר שבע, הפארק

פרטי המכרז:
סך 6 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים