ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז בש/357/2017 באר שבע, שכ' רמות אצבעות

מכרז בש/357/2017 באר שבע, שכ' רמות אצבעות

שם המכרז:
מכרז בש/357/2017 באר שבע, שכ' רמות אצבעות

פרטי המכרז:
סך 26 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים