מכרז בש/357/2017 באר שבע, שכ' רמות אצבעות

שם המכרז:
מכרז בש/357/2017 באר שבע, שכ' רמות אצבעות

פרטי המכרז:
סך 26 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים