מכרז בש/269/2017 באר שבע, פארק

שם המכרז:
מכרז בש/269/2017 באר שבע, פארק

פרטי המכרז:
סך 9 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים