מכרז בש/252/2018 נתיבות, נווה שרון

שם המכרז:
מכרז בש/252/2018 נתיבות, נווה שרון

פרטי המכרז:
סך 2 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים