מכרז בד/411/2018 חורה

שם המכרז:
מכרז בד/411/2018 חורה

פרטי המכרז:
סך 4 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים